Rabu, 8/4/20. Dr. H. Mahsusi M.M. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagai penguji dan Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.,  Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan,...